Category: Arbitration/בוררות

יש לכם עובדים בקליפורניה? ייתכן שסעיפי שיפוט וברירת-דין לא יהיו אכיפים

© Sherby & Co., Advs.

[חלק ראשון] לאחרונה המחוקק הקליפורני העביר תיקון לחוק שאוסר על מעביד לכפות על עובד שמתגורר “בעיקר” בקליפורניה להסכים (א) לסעיף שיפוט שקובע פורום לא קליפורני או (ב) לסעיף ברירת-דין שקובע דין לא קליפורני. במידה ועובד קליפורני חותם על הסכם שמכיל סעיף שכזה, תהיה לו זכות לבקש מבית המשפט לבטל

Continue Reading…

(סעיף בוררות אכיף – אפילו בחוזה אחיד מקוון (קליפורניה

© Sherby & Co., Advs.

לאחרונה דן בית משפט פדראלי בקליפורניה בסוגיה של אכיפת סעיף בוררות בחוזה אחיד שנכרת באינטרנט. לאור פסק-הדין מבית המשפט המחוזי (בלוד) שניתן לפני מספר שבועות בקשר להסכם של חברת פייסבוק (ושסוכם בבלוג שלנו ביום 29.06.16), הפסק מקליפורניה אמור לעניין אנשי עסקים ישראליים העושים עסקים עם גורמים בקליפורניה (ובאופן כללי

Continue Reading…

סעיף אי-תחרות במדינת יוטה – תקרה של שנה אחת

© Sherby & Co., Advs.

כאשר אנשי עסקים ישראליים חושבים על מדינות בארצות הברית לעשות בהן עסקים, מדינת יוטה בדרך-כלל משתרכת אחרי מדינות כמו ניו יורק, קליפורניה, פלורידה, טקסס, ומדינות אמריקאיות גדולות אחרות. אף על פי כן, מספר חברות ישראליות עושות עסקים, לרבות באמצעות מיזמים משותפים, עם חברות במדינת יוטה – לדוגמא בתחום האנרגיה

Continue Reading…

סגירתו של מוסד בוררות — והשלכותיה

© Sherby & Co., Advs.

בינואר 2009 הקימה לשכת עורכי-הדין את המוסד לבוררות שלה. לאחרונה, הודיעה הלשכה על סגירתו של מוסד בוררות זה[1]. סגירת מוסד הבוררות של הלשכה מעלה שאלה בנוגע לאכיפתם (אם בכלל) של הסכמי בוררות שנחתמו בשש השנים האחרונות המפנים לאותו מוסד כגוף שימנה את הבורר במקרה של סכסוך. בית המשפט העליון דן

Continue Reading…