ההוריקן הבא יכול להיות משפטי – איך בעלי עסקים ישראלים צריכים להתכונן לפשיטות הרגל בארה”ב

© 2017 Sherby & Co., Advs.

כל מי שהאזין לחדשות שמגיעות מארה”ב בחודש שעבר התוודע לטרגדיה האנושית שהוריקן הארווי הביאה עימה, ואף נראה כי הטרגדיה מהוריקן אירמה עלולה להתעלות על קודמתה. עשרות אנשים נהרגו, אלפי בתים נהרסו ומשפחות רבות נותרו ללא קורת גג.

אבל בנוסף לטרגדיה האנושית – וככל שנשפוט על-פי ההיסטוריה – ההשפעה על העסקים במדינות טקסס ופלורידה (והמדינות השכנות) תקבל ביטוייה שנים רבות לאחר חלוף הסערה.

בשנים שלאחר הוריקן קטרינה, חלה עלייה של כ-50% בבקשות שהוגשו לפשיטת רגל במדינת לואיזיאנה, ובמדינות השכנות לה, עלייה של כ-20%. בהתבסס על העלייה במספר הבקשות לפשיטות הרגל לאחר הוריקן קטרינה, סביר להניח שתחול עלייה ניכרת במספר הבקשות לפשיטת רגל בחברות בטקסס, פלורידה והמדינות השכנות.

ישנן עשרות (ואולי מאות) חברות ישראליות אשר להן מספר ניכר של לקוחות או שותפים עסקיים בטקסס ובפלורידה.

בדומה לשאר החברות שממוקמות מחוץ לאזורי הסערה, חברות ישראליות צריכות לנקוט במספר צעדים כדי להבטיח את זכויותיהן המשפטיות.

להלן סקירה קצרה אודות הפעולות שעל כל חברה ישראלית מן הסוג האמור לנקוט.

פיקוח על המצב הפיננסי של השותפים העסקיים
בטקסס, פלורידה והמדינות השכנות
:

אל תחכו לרגע שהחברה האמריקנית שחייבת כסף לחברה שלכם תגיש בקשה לפשיטת רגל.

ברוב המקרים, חברות המכריזות על חדלות פירעון לא מצאו את עצמן במצב הפיננסי הירוד בין רגע. לעיתים קרובות, המצב הכספי מדרדר בהדרגתיות, ונושה שמפקח על המצב יכול למזער את הסיכון ל-“total loss“.

לדוגמא, אם שותף אמריקאי מפר חוזה שותפות עם החברה שלכם, במקום לשלוח הודעה המסיימת את מערכת היחסים החוזיים – פעולה שעלולה לתרום להידרדרות המצב הפיננסי של השותף האמריקאי ולכן להגדיל את הסיכוי להגשת בקשה לפשיטת רגל – יהיה במקרים רבים עדיף לדרוש מהחברה האמריקאית לספק ערובה בנקאית או ערבות ביצוע מתמשכת בידי צד שלישי אחר. בעוד שדרישה לקבלת ערובה נוספת אפשרית בטרם נכנסה החברה להליכי חדלות פירעון, הניסיון לנקוט בדרך פעולה זו לאחר פתיחת הליך לפשיטת רגל הוא לא ישים (בלשון המעטה). במידה ותצליחו לקבל ערובה שכזאת, הדבר ייצור לחברה שלכם מקור נוסף ממנו תוכלו לגבות את החוב, במקרה שהחברה אמריקאית תיכנס להליכי פשיטת רגל.

יש להקפיד על תשומת-לב מרבית בעת העיון
בהודעות שמתקבלות מהחברה האמריקאית
שנמצאת בהליכי פשיטת רגל:

במידה וחברה אמריקאית עימה החברה שלכם מקיימת עסקים מגישה בקשה לפשיטת רגל, עליכם להיות ערים ולעקוב אחר ההתפתחויות בתיק זה. במידה והחברה האמריקאית רואה בחברה שלכם כנושה, ייתכן שהיא תרשום את החברה שלכם ברשימת הנושים (schedule of creditors) שהיא תגיש יחד עם הבקשה לפשיטת רגל.

אולם ציון החברה שלכם כ”נושה” אינו בהכרח מהווה אינדיקציה שהגעתם ל”נחלה” הואיל וקיימים מקרים שבהם תצטרכו לשמור על האינטרסים שלכם. לפעמים החברה שמגישה את הבקשה לפשיטת רגל תודיע לבית המשפט כי סכום התביעה שלכם הוא פחות מהסכום המוערך על ידכם. או לחלופין החברה האמריקאית יכולה לציין כי תביעתכם היא “שנויה במחלוקת” (‘disputed”) או “תלויה” (“contingent”).  במרבית המקרים מהסוג הנ”ל, יהיה הנושה מעוניין להגיש תביעת חוב (שידועה גם כהוכחת חוב) לבית המשפט לענייני פשיטת רגל על-מנת להסביר (לפי העניין) מדוע אין מחלוקת אודות קיומה של עילת התביעה או מדוע אין התביעה תלויה. וכמובן במידה והחברה בפשיטת רגל מעריכה את תביעתכם בשווי שהוא פחות מהערכתכם, תרצו להגיש תביעת חוב על-מנת להסביר את כל שווי התביעה.

רצוי לקחת חלק פעיל בהליך בחירת
עורכי-הדין מטעם “ועד” הנושים:

ברוב התיקים של פשיטת רגל בארה”ב, אחד מהצעדים הראשונים עבור נושים שאינם מובטחים הינו למנות עורכי-דין לייצג את ה”ועד” של אותם נושים. אפילו לנושה הממוקם מחוץ לארה”ב קיימת אפשרות לקחת חלק פעיל בבחירה זו. בכפוף לשוויה של תביעתכם, יש לשקול לקיחת חלק פעיל בבחירת עורכי-הדין עבור ועד הנושים הלא מובטחים.

שמור על ערנות מוגברת בכל ערוצי
התקשרות עם החברה האמריקאית:

אחת המטרות של דיני פשיטת רגל היא להתייחס לכל הנושים (מאותו הסוג) באופן שווה. לאחר הגשת בקשה לפשיטת רגל מצד החברה האמריקאית, אין זה נדיר כי נושה (או ה-US Trustee) יבקש ל”בטל” תשלומים מסוימים ששולמו על-ידי החברה לנושים אחרים בסמוך לתאריך הבקשה לפשיטת רגל — בטענה שתשלומים אלו שולמו לנושים “מועדפים“. נשאלת השאלה:  כיצד ניתן להוכיח שבוצע תשלום לנושה מועדף?  לעיתים הראייה נובעת מאמירות של החברה האמריקאית בקונוטציה של “הכול בסדר” או ” אין צורך לדאוג אודות מצבנו הפיננסי“. ככל שהחברה שהגישה בקשה לפשיטת רגל הציגה מצג אופטימי לנושיה ובאותו הזמן שילמה לחלק מנושיה — אך לא לכולם — ובמידה והבקשה לפשיטת רגל הוגשה זמן קצר לאחר מכן, אזי אותו מצג שווא יכול לבסס נימוק לנאמן לבצע חקירה שתוביל להגשת בקשה לבטל תשלומים מסוימים.

ככל שקיים בסיס לדאגה לפיה החברה האמריקאית שמבקשת הגנה בהתאם לחוקי חדלות פירעון עלולה לבצע תשלום לנושה “מועדף”, יש לתעד כל דרך התקשרות שתבחר לקיים עם אותה חברה (ואף רצוי לנהל אותה באמצעות עורך-דין).

קחו ברצינות את הצו האוטומטי לעיכוב הליכים:

על-פי הדין האמריקאי, עצם הגשת הבקשה לפשיטת רגל יוביל לצו עיכוב אוטומטי (בכפוף למספר מוגבל של יוצאי מן הכלל). עם זאת, מספר לא מבוטל של נושים ישראלים נוטים להסיק ששלב העיכוב האוטומטי לא תקף להליכים משפטיים בישראל. מסקנה זו שגויה מיסודה. ככל שלבית המשפט האמריקאי לענייני פשיטת רגל יש סמכות שיפוטית על החברה שלכם (בזמן הווה או בעתיד), הווי אומר שלבית המשפט האמריקאי יש (או לכל הפחות בעתיד תהיה) סמכות שיפוטית לאכוף את צו העיכוב האוטומטי נגד החברה שלכם. לכן יש להניח שכל הליך משפטי שמתקיים מחוץ לארה”ב נגד אותה חברה שהגישה בקשה לפשיטת רגל ייחשב כפעולה שמפרה את צו העיכוב האוטומטי.

הפרה של צו העיכוב האוטומטי עלולה להוביל להטלה של קביעת פיצויים עונשיים.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *