Month: March 2021

הקונגרס שוקל לבטל הסכמי בוררות בנוגע לסכסוך מעביד/עובד

© Sherby & Co., Advs.

© Eric S. Sherby 2020 מאות חברות ישראליות מעסיקות (במישרין או בעקיפין) עובדים בארצות הברית, ועל כל אחת מהן חובה להתעדכן בנוגע לשינוי פוטנציאלי דרסטי במעמדם של הסכמי בוררות. ביום 09.03.21 בית הנבחרים של ארצות הברית העביר הצעת חוק שיבטל תניית בוררות בהסכמי עבודה. הצעת החוק הנ”ל תועבר לסנאט. אם הקונגרס המלא יעביר את החוק,

המשך לקרוא…