?לחברה שלכם יש עובדים בקליפורניה

[שינויים בחוק [חלק שני

© 2016 Sherby & Co., Advs.

כפי שדיווחנו בפוסט ביום 05.10.16, יחולו שינויים מהותיים בדין הקליפורני בהקשר של הסכמי עבודה.

להן מספר טיפים עבור כל חברה ישראלית שמעסיקה עובד/ים בקליפורניה:

1             יש לשקול סעיף בוררות במקום סעיף שיפוט:

התיקון לחוק הקליפורני אינו מבחין בין סעיף שיפוט זר לבין סעיף בוררות זר. התיקון לחוק קובע כי, ככלל, בהסכמי עבודה אין לאכוף סעיף שיפוט או סעיף בוררות. למרות זאת, הדין הפדראלי – שגובר על הדין המדינתי – קובע כי יש לכבד הסכם בוררות (ככל שהוא קשור לסחר בין-מדינתי או בין-לאומי). כך ייתכן שבית המשפט הראשון שידון בעניין הסתירה בין התיקון לחוק המדינתי לבין הדין הפדראלי יקבע כי הדין הפדראלי גובר.

2             איפה העובד מתגורר?

התיקון לחוק לא יחול לגבי עובד שאין מקום מגוריו העיקרי במדינת קליפורניה. ככל שהמעביד יכול לטעון שהעובד גר (בעיקר)  במקום אחר, כדאי להתייחס לנקודה זו במפורש בהסכם עצמו.

3             ציון ייצוג של העובד:

התיקון לחוק לא יחול לגבי עובד שהיה מיוצג, באופן אינדיבידואלי, על ידי עורך-דין במו”מ לקראת הסכם. במקרה בו העובד אכן היה מיוצג, מעביד חכם ידאג כי  הדבר יבוא לידי ביטוי בהסכם העבודה עצמו.

בין השאלות שנותרו ללא מענה – מה מעמדו של עובד שלא היה מתגורר בקליפורניה בעת חתימת הסכם עבודתו, אך, במהלך תקופת ההסכם, עבר לגור שם? האם התיקון בחוק יחול עליו?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *