|||||||
SHERBY & CO., ADVS.
 

Ivrit

 
   
 
 
אודות הרשת האמריקאית של משרד שרבי
מניסיוננו בייצוג חברות ישראליות בענייניהם בארה"ב, עולה כי חברה ישראלית אשר זקוקה לייצוג משפטי בארה"ב זקוקה בראש ובראשונה למשרד בעל ניסיון בתחום הבינלאומי. לאור האמור לעיל, בסוף שנת 2006 חתם משרד שרבי על הסכם שיתוף פעולה עם 12 משרדים בערים המרכזיות בארה"ב. כל משרד ברשת הינו בעל ניסיון רב בתחום הבינלאומי.

ההיבטים העיקריים של הסכם שיתוף הפעולה הינם כדלקמן:
 • תעריפים סבירים: בחרנו במשרדים בארה"ב (בין היתר) על-פי הסבירות של רמת תעריפי שכר-טרחה שלהם. כל משרד אמריקאי ברשת התחייב לעבוד עבור לקוחותינו על-פי תעריפים אשר וידאנו שהינם נמוכים ביחס למקובל בשוק המקומי;
 • ייצוג רב-מדינתי: כל המשרדים אמריקאיים התחייבו, כלפי משרד שרבי, לשתף פעולה אחד עם השני (כלומר, לא רק עם משרדנו) בכל עניין שמצריך ייצוג של לקוח ישראלי ביותר ממדינה אמריקנית אחת. למשל, חברה ישראלית שתצטרך להקים חברת בת במדינת ניו-יורק שתעסיק עובדים במדינות פלורידה ואוהיו יכולה לדעת מראש שיהיה תאום בין כל עורכי-הדין המעורבים – וכי ניתן יהיה לבצע את כל העבודה באמצעות פנייה למשרד ישראלי אחד.
 • כל משרד אמריקאי התחייב כלפי משרד שרבי להתייחס לפרי עבודתנו כפרי עבודתו של אותו משרד. במילים אחרות, לקוחותינו יכולים לדעת מראש כי לא תהיה כפילות וכי המשרד בארה"ב לא "ימציא את הגלגל" מחדש על חשבון לקוחותינו.
ההסדר הנ"ל מיועד לתת ללקוחותינו הישראליים שירות מלא, תוך יעילות מקסימאלית.

נקודה נוספת בעלת חשיבות רבה ללקוחותינו: על-פי הסכם שיתוף הפעולה עם המשרדים בארה"ב, אין משרד שרבי מחויב להשתמש במשרד כלשהו ברשת במידה ואנו סבורים כי העניין הספציפי של הלקוח הישראלי שלנו אינו מתאים למשרד ברשת. במילים אחרות, קיומו של הסכם שיתוף הפעולה אין בו כדי לגרוע מהפעלת שיקול הדעת המקצועי שלנו, בכל מקרה לגופו, לבחור את המשרד האמריקאי המתאים ביותר לצרכים של לקוחנו.

 • אטלנטה
 • וושינגטון
 • יוסטון
 • לוס אנגלוס
 • מיאמי
 • מיניאפוליס
 • ניו-יורק
 • סאן פרנסיסקו
 • פילדלפיה
 • פיניקס
 • קליבלנד
 • שיקאגו