Category: Jurisdiction/סמכות

טיפ בניסוח סעיף שיפוט – הקהל האמיתי הוא השופט הזר

© Sherby & Co., Advs.

לאחרונה ניתנה החלטה על-ידי בית משפט פדראלי במדינת דלוור (ארה”ב) בסכסוך בו מעורבים (א) שנים-עשר (12) אזרחיים ישראליים ו-(ב) חברה הרשומה במדינת דלוור אך נסחרת בבורסה בתל-אביב. ההחלטה הנ”ל, בתיק My Size Inc. v. Mizrahi (מספר תיק SLR-15-1061), מהווה לקח טוב בליטיגציה בינלאומית – עורך-דין המנסח הסכם בינלאומי חייב

המשך לקרוא…

פורום שופינג בארה”ב – עכשיו יותר קשה

© Sherby & Co., Advs.

למרות השימוש הרחב בסעיפי שיפוט בהסכמים בינלאומיים, לפעמים חברה ישראלית נכנסת למערכת חוזית עם חברה זרה מבלי להסכים בכתב על פורום להכרעת סכסוכים. כאשר חברה ישראלית עושה זאת עם חברה מארץ גדולה כדוגמת ארה”ב, ייתכן שבאותה ארץ זרה יש מקומות יותר (או פחות) נוחים להתדיינות. כשחברה ישראלית צריכה לבחור

המשך לקרוא…