Category: עובדים בארה”ב

הקונגרס שוקל לבטל הסכמי בוררות בנוגע לסכסוך מעביד/עובד

© Sherby & Co., Advs.

© Eric S. Sherby 2020 מאות חברות ישראליות מעסיקות (במישרין או בעקיפין) עובדים בארצות הברית, ועל כל אחת מהן חובה להתעדכן בנוגע לשינוי פוטנציאלי דרסטי במעמדם של הסכמי בוררות. ביום 09.03.21 בית הנבחרים של ארצות הברית העביר הצעת חוק שיבטל תניית בוררות בהסכמי עבודה. הצעת החוק הנ”ל תועבר לסנאט. אם הקונגרס המלא יעביר את החוק,

המשך לקרוא…

?לחברה שלכם יש עובדים בקליפורניה

© Sherby & Co., Advs.

[שינויים בחוק [חלק שני כפי שדיווחנו בפוסט ביום 05.10.16, יחולו שינויים מהותיים בדין הקליפורני בהקשר של הסכמי עבודה. להן מספר טיפים עבור כל חברה ישראלית שמעסיקה עובד/ים בקליפורניה: 1             יש לשקול סעיף בוררות במקום סעיף שיפוט: התיקון לחוק הקליפורני אינו מבחין בין סעיף שיפוט זר לבין סעיף בוררות זר.

המשך לקרוא…

יש לכם עובדים בקליפורניה? ייתכן שסעיפי שיפוט וברירת-דין לא יהיו אכיפים

© Sherby & Co., Advs.

[חלק ראשון] לאחרונה המחוקק הקליפורני העביר תיקון לחוק שאוסר על מעביד לכפות על עובד שמתגורר “בעיקר” בקליפורניה להסכים (א) לסעיף שיפוט שקובע פורום לא קליפורני או (ב) לסעיף ברירת-דין שקובע דין לא קליפורני. במידה ועובד קליפורני חותם על הסכם שמכיל סעיף שכזה, תהיה לו זכות לבקש מבית המשפט לבטל

המשך לקרוא…

סעיף אי-תחרות במדינת יוטה – תקרה של שנה אחת

© Sherby & Co., Advs.

כאשר אנשי עסקים ישראליים חושבים על מדינות בארצות הברית לעשות בהן עסקים, מדינת יוטה בדרך-כלל משתרכת אחרי מדינות כמו ניו יורק, קליפורניה, פלורידה, טקסס, ומדינות אמריקאיות גדולות אחרות. אף על פי כן, מספר חברות ישראליות עושות עסקים, לרבות באמצעות מיזמים משותפים, עם חברות במדינת יוטה – לדוגמא בתחום האנרגיה

המשך לקרוא…