יש לכם עובדים בקליפורניה? ייתכן שסעיפי שיפוט וברירת-דין לא יהיו אכיפים

[חלק ראשון]

© 2016 Sherby & Co., Advs.

לאחרונה המחוקק הקליפורני העביר תיקון לחוק שאוסר על מעביד לכפות על עובד שמתגורר “בעיקר” בקליפורניה להסכים (א) לסעיף שיפוט שקובע פורום לא קליפורני או (ב) לסעיף ברירת-דין שקובע דין לא קליפורני.

במידה ועובד קליפורני חותם על הסכם שמכיל סעיף שכזה, תהיה לו זכות לבקש מבית המשפט לבטל את הסעיף, ובמידה והעובד מצליח בהליך שכזה, בית המשפט רשאי לפסוק לטובתו שכר טרחת עורך-דין סביר.

על-פי התיקון החדש, האיסור בקשר לפורום לא קליפורני חל הן על התדיינות בפני בית משפט מחוץ לקליפורניה והן על התדיינות (הכרעה) בפני בורר מחוץ לקליפורניה.

התיקון לחוק לא יחול בקשר להסכם עם עובד שמיוצג, באופן אינדיבידואלי, על-ידי עורך-דין במשא ומתן לקראת ההסכם.

החוק יכנס לתוקף בקשר להסכמים שנעשו, תוקנו, או חודשו ביום 01.01.17 או לאחר מכן.

בפוסט נוסף משרדנו יתייחס לפרקטיקה החדשה שנוצרה כתוצאה מהתיקון הנ”ל.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *