?בוררות בפני לשכת המסחר הבינלאומית – האם יש שינוי באופק

© 2016 Sherby & Co., Advs.

לאחרונה הכריזה לשכת המסחר הבינלאומית (ה- International Chamber of Commerce) כי היא החליטה לאמץ כללים עבור סכסוכים קטנים (תביעות קטנות).

על-פי המודעה הקצרה שהוצאה על-ידי ה-ICC, הכללים המיוחדים עבור תביעות קטנות טרם אומצו (וספק אם טרם נוסחו). ייתכן כי ייקח מספר חודשים עד שהזרועות הארגוניים השונים של ה-ICC יאשרו פורמאלית את הכללים הנ”ל.

כידוע, ה-ICC נחשבת ל”רולס רויס” של מוסדות הבוררות בעולם, אך היא לא הייתה הראשונה מהמוסדות המובילים לאמץ כללים המיועדים לסכסוכים קטנים.

מכיוון שהנוסח של הכללים החדשים טרם ידוע, גם לא ידוע האם הכללים החדשים יחולו על תיק בו נטענת תביעה שכנגד.

למרות אי-הוודאות לגבי נוסח הכללים החדשים, התפתחות זו עדיין טובה עבור חברות ישראליות.

כל שנה עשרות חברות ישראליות מקבלות מחברות זרות הסכמים שמכילים סעיף בוררות שקובע כי כל סכסוך יוכרע על-ידי בוררות בהתאם לכללים של ה-ICC. במספר גדול מעסקאות אלו, החוזה מוצג על-ידי החברה הזרה לחברה הישראלית על בסיס take it or leave it.  במילים אחרות, במקרים רבים חברה ישראלית נאלצת לחתום על הסכם בינלאומי שקובע שכל סכסוך — מבלי קשר לסכומו — יוכרע על-ידי בוררות “רולס רויס”. בהנחה שהכללים החדשים יחולו בהתאם לסכום הרשום בכתב התביעה, ייתכן כי אף במקרה בו חברה זרה מודיעה לחברה ישראלית כי מוסד הבוררות היחידי שיהיה מקובל יהיה ה-ICC, קיומם של הכללים החדשים יעזור לצדדים להגיע להסכמה אודות ה-ICC.

אנחנו נמשיך לעקוב אחרי התפתחויות של ה-ICC.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *