פורום שופינג בארה”ב – עכשיו יותר קשה

© 2016 Sherby & Co., Advs.

למרות השימוש הרחב בסעיפי שיפוט בהסכמים בינלאומיים, לפעמים חברה ישראלית נכנסת למערכת חוזית עם חברה זרה מבלי להסכים בכתב על פורום להכרעת סכסוכים. כאשר חברה ישראלית עושה זאת עם חברה מארץ גדולה כדוגמת ארה”ב, ייתכן שבאותה ארץ זרה יש מקומות יותר (או פחות) נוחים להתדיינות.

כשחברה ישראלית צריכה לבחור –  בהיעדר סעיף שיפוט –מדינה בארה”ב להגיש תביעה כנגד חברה אמריקאית שנתונה לסמכות שיפוטית ביותר ממדינה אחת, בד”כ החברה הישראלית תבחר בניו-יורק או מדינה גדולה אחרת בחוף המזרחי (בגלל נוחיות הטיסות), והיא לא תבחר במדינות כגון טקסס, מדינות אחרות בדרום, או במרכז ארה”ב.

מנקודת מבט של חברות ישראליות, מדינת דלוור נמצאת יחסית במקום גבוה בבחירתה כפורום שיפוטי מועדף להתדיינות.

הפעולה של בחירת מקום ההתדיינות הנוח ביותר ידועה כ”פורום שופינג”.

בעקבות פסק-דין חדש שניתן על-ידי בית המשפט העליון של מדינת דלוור, פורום שופינג הפך לאחרונה להיות יותר קשה.

בפסק-דין Genuine Parts Company v. Cepec, השאלה שעמדה על הפרק היתה עד כמה בית משפט במדינת דלוור מוסמך להפעיל סמכות שיפוטית על חברה “זרה” – חברה הרשומה במדינה אחרת בארה”ב ושאין לה משרד במדינת דלוור.  לפני מתן פסק-הדין בתיק Genuine Parts, בתי משפט במדינת דלוור ראו את עצמם מוסמכים להפעיל סמכות על חברה “זרה” שכזו כל עוד שהחברה רשומה (“registered”) לעשות עסקים במדינת דלוור. בתי משפט בדלוור היו עושים זאת בנוגע לחברות זרות אלה אפילו כשלא היה קשר בין עילת התביעה לעשיית עסקים במדינת דלוור.

בפסק-הדין Genuine Parts, ביהמ”ש העליון של דלוור קבע כי בתי משפט של המדינה אינם מוסמכים להפעיל סמכות על חברה זרה שרשומה לעשות עסקים במדינה אלא אם עילת התביעה נובעת מהקשרים של הנתבעת עם המדינה.

ייתכן שבתי משפט במדינות אחרות יאמצו את הכלל הנ”ל.

השינוי במשפט הדלוורי הוא מהותי אפילו אם המדינות המועדפות להתדיינות לא יאמצו אותו.

כל חברה ישראלית אשר עושה עסקים עם חברה בארה”ב צריכה להבין שהאפשרות של בחירת הפורום הכי נוח להתדיינות בארה”ב הפכה להיות יותר מצומצמת – דבר שמחזק את הצורך להשתמש בסעיף שיפוט (ייחודי) או בוררות בכל הסכם עם חברה בארה”ב.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *