הקונגרס שוקל לבטל הסכמי בוררות בנוגע לסכסוך מעביד/עובד

© Eric S. Sherby 2020

מאות חברות ישראליות מעסיקות (במישרין או בעקיפין) עובדים בארצות הברית, ועל כל אחת מהן חובה להתעדכן בנוגע לשינוי פוטנציאלי דרסטי במעמדם של הסכמי בוררות.

ביום 09.03.21 בית הנבחרים של ארצות הברית העביר הצעת חוק שיבטל תניית בוררות בהסכמי עבודה.

הצעת החוק הנ”ל תועבר לסנאט.

אם הקונגרס המלא יעביר את החוק, הוא יאסור על מעבידים לכלול בהסכמי עבודה הוראה חוזית שמגבילה את העובד מלהצטרף לתביעה ייצוגית.

הצעת החוק גם קובעת כי למשרד ממשלתי הנקרא National Labor Relations Board תהיה הסמכות לפסוק כנגד מעסיקים פיצוי עונשי, במקרים מסוימים.

קיימת אפשרות לפיה החוק החדש (אם יעבור) ישנה את “החכמה המקובלת” באשר לעשיית עסקים בארה”ב ע”י חברות לא אמריקאיות. עד כאן החכמה המקובלת הייתה כי עדיף שהמעסיק יהיה אישות משפטית הממוקמת בארה”ב.  ברם, ישנו יתרון “חדש” לכך שהמעסיק יהיה אישות משפטית זרה:  החוק החדש יבטל את האפשרות למעסיק אמריקאי לעשות שימוש בבוררות בהסכמי עבודה, אך החוק החדש לא יפגע בזכות של מעסיק זר לעשות שימוש בבוררות בהסכמי עבודה.

אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הצעת החוק הנ”ל.