מעורב בהליך משפטי בניו-יורק? כבר אין צורך לבקר ברחוב הירקון

© 2016 Sherby & Co., Advs.

לאחרונה חל שינוי בדין הפרוצדוראלי של מדינת ניו-יורק שיקל על בעלי-דין ועדיהם הנמצאים מחוץ לארה”ב.

כל שנה עשרות חברות ישראליות ו/או חברות בנות שלהן מעורבות בהליכים משפטיים בארה”ב, וחלק גדול מהתיקים הנ”ל נפתחו בבתי משפט במדינת ניו-יורק. עד לאחרונה כשהיה צורך לבעל-דין (או עד) להגיש תצהיר בקשר להליך מקדמי בפני בית משפט ניו-יורקי, המצהיר לא היה יכול לצאת ידי חובתו באמצעות תצהיר מאומת על-ידי עורך-דין (או אפילו נוטריון) ישראלי — אלא, המצהיר היה צריך להתייצב בפני נציג קונסולרי של ארה”ב, בשגרירות או בקונסוליה האמריקאית, ורק לאחר קבלת אישור הקונסולרי אודות חתימת המצהיר, ניתן היה להגיש את התצהיר בבית משפט במדינת ניו-יורק.

כמובן, כאשר איש עסקים צריך לחתום על תצהיר שיוגש לבית משפט במדינה זרה, התייצבות בפני השגרירות או קונסוליה יכולה להוות טרחה גדולה, בשל מספר סיבות — (א) לא תמיד קל לקבוע תור בשגרירות/קונסוליה ארה”ב, (ב) תמיד יש המתנה בשגרירות/קונסוליה, אפילו עבור השגת אישור שגרתי, ו-(ג) במהלך כל הביקור בשגרירות/קונסוליה, צריכים להיפרד מהטלפון הסלולארי.

כתוצאה מהשינוי המתואר לעיל, המצב השתפר.

בהתאם לשינוי בסעיף 2106 לחוק לסדר-דין האזרחי של מדינת ניו-יורק, עכשיו אפשר להגיש תצהיר ללא אישור קונסולרי כל עוד שהמצהיר נמצא מחוץ לארה”ב בעת חתימת התצהיר — בכפוף לכך שהתצהיר יכלול את הטקסט הרשום בסעיף 2106 (בין היתר, שהמצהיר מבין שהוא נותן את התצהיר בכפוף לחוק הפלילי האמריקאי).

פרוצדורה דומה קיימת בבתי משפט פדראליים כבר שנים רבות.

השינוי בסעיף 2106 לחוק הניו-יורקי אינו רלוונטי לחתימה על ייפוי-כוח עבור שימוש בניו-יורק.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *